RODO

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018r. nowymi przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:

Sergiel
z siedzibą w Łodzi 94-040 (90-317)
ul. Bratysławska 14 lok. 109

Dane kontaktowe:

Sergiel
z siedzibą w Łodzi 94-040 (90-317)
ul. Bratysławska 14 lok. 109
email: biuro@sergiel.pl

a) z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: biuro@sergiel.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję);

c) podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych;

d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: partnerom handlowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do osób trzecich;

f) okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:
skargi, wnioski, reklamacje, roszczenia – 10 lat,
inny rodzaj korespondencji – 1 rok od zakończenia sprawy, której dotyczyła przedmiotowa korespondencja;

g) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych;

h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

i) podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania korespondencji, w tym realizowania przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana;

j) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.